Tarieven

Het is mogelijk om éénmaal gebruik te maken van de diensten van Viventem. Maar ook wekelijks of maandelijks.  Op basis van de wensen betreffende de begeleiding, worden de afgesproken uren in een overeenkomst vastgelegd, zodat er een inschatting gemaakt kan worden over de maandelijkse kosten.

Mét indicatiestelling (CIZ) 
Voor begeleiding en gezelschap is het uurtarief  € 20,00.
Hierover wordt géén BTW gerekend

Zonder indicatiestelling
Voor begeleiding en gezelschap bij een bruto inkomen:
Tussen de € 750,00 en € 1100,00 is het uurtarief € 18,50
Tussen de € 1101,00 en € 1400,00 is het uurtarief € 22,50
> € 1401,00 is het uurtarief € 26,00. Vanaf 2 uur aaneengesloten is het uurtarief € 23,50.

Deze bedragen zijn inclusief BTW

Coaching
Voor coaching is het uurtarief € 35,00
(inclusief BTW)

Overige kosten worden apart in rekening gebracht. Hierbij moet gedacht worden aan parkeerkosten, entreekaarten of consumpties. Deze kosten worden vooraf met u besproken zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Voor begeleiding en gezelschap zal facturering elke maand plaats vinden met hierin duidelijk omschreven wanneer en op welke manier u gebruikt hebt gemaakt van Viventem.
Voor coaching zal per gesprek een factuur opgemaakt worden.